Анелиа Дудина - Новини
Понеделник, 26.06.2017, 19:10
П С И Х О Л О Г И Я
Добре дошли Любознателен гостНовини
BGtop Анелиа Дудина - DocPlanner.bg

 

Психотерапевтична група по психодрама - личен опит

За какво си мислите, когато чуете "психодрама"? :)
Думата е с гръцки произход и "psyche" в превод означава душа, а "drama" - действие. По време на групата ще използваме научно доказани методи, чрез които ще имате възможността да погледнете и да изследвате своята душа, като ние ще ви съдействаме това да се случи чрез действие.

В групата ще можете:
- да разгледате теми от вашия живот, които ви вълнуват;
- да погледнете себе си и дадена своя ситуация отстрани;
- да получите подкрепа и разбиране;
- да намерите сигурна и неосъждаща среда, в която да споделите нещата, които ви вълнуват;
- да изследвате свой сън;
- да получите обратна връзка;
- да експериментирате с ново поведение;
- да си дадете сметка за някои неща и така да разрешите свои проблеми и дилеми;
- да започнете своето обучение за психотерапевт;
- друго...
За останалите неща, които предстои да се случват, можем да ви разкажем в лична среща.

Начало: месец април 2017г.

Времетраене: 12 уикенда - срещите са по един уикенд в месеца, като датите се уговарят предварително с членовете на групата.

Формат на групата: 8-12 човека

Сертификат и часове: На участниците се издава сертификат за 250 часа, който може да послужи на специалисти от групата (ако има такива), които желаят да продължат обучението си в метода. 

Заплащане: Стойността на един уикенд (събота и неделя) е общо 70лв. 

Адрес: гр.София, ул. "Георги С. Раковски" 121

Водещи: 
Марина Стойчовска 
/психолог и психодрама терапевт/ 
Анелиа Дудина 
/психолог и психодрама терапевт/

Интервю:
Ако искате да разберете повече подробности за групата, можете да си запазите час за предварително интервю, което е безплатно.
ЗА НЕГО Е НЕОБХОДИМО ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ.

Контакти:
GSM: 0899 706 399 /Анелиа Дудина/
e-mail: anelia_dudina@abv.bg
website: www.slance20.ovo.bg
www.amarna-bg.com

Кратък курс за психотерапия - УИКЕНДОВА ГРУПА

 

Ако проявявате интерес към психотерапията, имате възможност да вземете участие в обучителен курс, организиран от Център „Амарна”.
По време на него, вие ще можете:

- Да се запознаете с различни психотерапевтични модалности (психодрама, психодинамично интервю, когнитивно-поведенческа терапия, позитивна терапия, гещалт терапия и арт терапия).

- Да придобиете умения за структуриране и провеждане на първоначална психологическа консултация;

- Да осъществявате практически упражнения, да използвате демонстрираните техники върху себе си и да ги прилагате върху колеги от групата, под супервизията на специалисти;

- Да разберете какви са спецификите при работа в групи – анализ на груповия процес, изготвяне на дизайн за психотерапевтични групи;

- Да анализирате, заедно с водещите психотерапевтични случаи;

- Да задавате въпроси, свързани с психотерапевтичната практика, на които ще получите отговор от практикуващи в областта специалисти.

След успешно приключване на курса, участниците ще получат сертификат.

Водещ на курса:
Анелиа Дудина /психолог и психодрама асистент/
за контакт: 0899 706 399; e-mail: anelia_dudina@abv.bg

НЕОБХОДИМО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ КООРДИНАТИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ЗА ПЪРВИЯ УИКЕНД НАЙ-КЪСНО ДО 21.03.2016г.
 
Начало на групата: 26-27.04.2016г.

Място на провеждане: гр. София, ул. „Г.С.Раковски” 121

Времетраене на курса: 6 уикенда /срещите са веднъж месечно, събота и неделя - от 10:00 до 16:00ч./

Цена: 60лв. за един уикенд

Курс за психотерапия - ВЕЧЕРНА ГРУПА
 
Център за психологически тренинги и консултации „Амарна” стартира НОВА ОБУЧИТЕЛНА ГРУПА и ако се интересувате от психотерапия, бихте могли да се включите в курса.
По време на него, вие ще можете:
- Да се запознаете с различни психотерапевтични модалности (психодрама, психодинамично интервю, когнитивно-поведенческа терапия, позитивна терапия, гещалт терапия, арт терапия, ориентирана към решения кратка терапия, транзакционен анализ).
- Да придобиете умения за структуриране и провеждане на първоначална психологическа консултация;
- Да осъществявате практически упражнения, да използвате демонстрираните техники върху себе си и да ги прилагате върху колеги от групата, под наблюдението и супервизията на специалисти;
- Да разберете какви са спецификите при работа в групи – анализ на груповия процес, изготвяне на дизайн за психотерапевтични групи;
- Да анализирате, заедно с водещите психотерапевтични случаи;
- Да задавате въпроси, свързани с психотерапевтичната практика, на които ще получите отговор от практикуващи в областта специалисти.
След успешно приключване на курса, участниците ще получат сертификат.
Водещ на курса:
Анелиа Дудина /психолог и психодрама асистент/
за контакт: 0899 706 399; e-mail: anelia_dudina@abv.bg
НЕОБХОДИМО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ КООРДИНАТИ И ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСАТА ЗА ПЪРВАТА СРЕЩА НАЙ-КЪСНО ДО 31.03.2016г.
Групата ще стартира на 13.04.2016г.
Място на провеждане: гр. София, ул. „Г.С.Раковски” 121
Времетраене на курса: 26 срещи /срещите са веднъж седмично - от 18:00 до 21:00ч./
Цена: 20лв. за едно посещение

Терапевтична група по психодрама

 

В групата ще можете:

- да разгледате теми от вашия живот, които ви вълнуват;

- да получите подкрепа и разбиране;

- да намерите сигурна и неосъждаща среда, в която да споделите нещата, които ви вълнуват;

- да решите свои проблеми и дилеми;

- да подкрепите останалите хора;


- да стартирате своята кариера на психотерапевт.

Какво се случва в една такава група?

1. В началото всеки разказва какво го вълнува;

2. групата избира с чия тема да се работи;

3. всички се включват, за да съдействат на съответния човек, като споделят своя личен опит по темата, като участват в работата му, като са търпеливи, внимателни и т.н.

Понякога се правят групови упражнения, които целят всеки да се докосне до собствената си душевност и да погледне себе си отстрани.

Формат: групата се провежда веднъж седмично между 18:00 и 21:00 часа

Адрес: 
гр.София, ул. Г.С.Раковски 121

Водещи:

Анелиа Дудина 
/психолог и психодрама асистент/ 
Марина Стойчовска 
/психолог и психодрама терапевт/ 


Интервю:
Ако искате да разберете повече подробности за групата, можете да си запазите час за предварително интервю, което е безплатно.

НЕОБХОДИМО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ. 

Координати:
Телефони:
0886 73 55 85
0899 706 399
02/ 981 99 40
e-mail: anelia_dudina@abv.bg

www.slance20.ovo.bg
www.amarna-bg.com

* повече за този вид групи можете да прочетете на сайта в раздел Дейности

Обучителен курс за психотерапия

 

Ако проявявате интерес към психотерапията, имате възможност да вземете участие в обучителен курс, организиран от Център „Амарна”.
По време на него, вие ще можете:

- Да се запознаете с различни психотерапевтични модалности (психодрама, психодинамично интервю, когнитивно-поведенческа терапия, позитивна терапия, гещалт терапия и арт терапия); Допълнително и след предварителна уговорка можем да поканим гост-лектори, които да представят хипнотерапия, фамилна терапия и транзакционен анализ. 

- Да придобиете умения за структуриране и провеждане на първоначална психологическа консултация;

- Да осъществявате практически упражнения, да използвате демонстрираните техники върху себе си и да ги прилагате върху колеги от групата, под супервизията на специалисти;

- Да разберете какви са спецификите при работа в групи – анализ на груповия процес, изготвяне на дизайн за психотерапевтични групи;

- Да анализирате, заедно с водещите, различни психотерапевтични случаи;

- Да задавате въпроси, свързани с психотерапевтичната практика, на които ще получите отговор от практикуващи в областта специалисти.


След успешно приключване на стажа, участниците ще получат сертификат.

НЕОБХОДИМО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ НА ПОСОЧЕНИТЕ КООРДИНАТИ.

Водещ на курса:
Анелиа Дудина /психолог и психодрама асистент/
за контакт: 0899 706 399; e-mail: anelia_dudina@abv.bg

Групата ще стартира през м. септември 2015г. 

Място на провеждане: гр. София, ул. „Г.С.Раковски” 121

Времетраене на курса: 3 месеца (24-26 срещи, в зависимост от броя на участниците в групата)

 

 

Обучение за училищни психолози и педагогически съветници

"Психодрама за деца"

Психодрамата е научен психотерапевтичен метод, който е подходящ както за групова, така и за индивидуална работа. Тъй като в основата му е заложена играта, е особено подходящ за работа с деца и юноши. Чрез него те много по-лесно разкриват свои личностови характеристики, говорят за проблеми, които ги интересуват, а специалистите достигат до факти, до които е трудно да се достигне само посредством разговор с детето или юношата.

 

Цели на обучението:

 - Кратко теоритично запознаване с психодраматичния метод;

- Разглеждане на особеностите в различните възрастови групи при деца и юноши;

- Запознаване с психодраматичната теория за работа с деца в различни възрасти;

- Демонстрация на конкретни психодраматични техники;

- Усвояване и прилагане на съответните техники от участниците;

- Вникване в особеностите на груповата динамика.

 

Участници:

Обучението е предназначено за училищни психолози, педагогически съветници, учители и възпитатели.
Всеки участник ще получи сертификат.

 

Водещи:

Анелиа Дудина - психодрама-асистент и психолог

Марина Стойчовска - психодрама-терапевт и психолог

 

 

Група Психодрама


Вход във форума

Търсене

Календар

«  Юни 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Анкета

Бихте ли се възползвали онлайн от психологическо консултиране?
Общо отговори: 114

Статистика


Общо онлайн: 1
Гости: 1
Потребители: 0
AneliaDudina © 2017 | Безплатен уеб хостинг - oVo